Welcome to our The Most Trusted Website-Buy Fake Diploma. 18 years in business, Fast and High Quality Diploma.-www.fakeadiploma.com

Tips to make a fake STPM certificate, buy Malaysian certificate


   
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia diploma, fake STPM certificate,
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia diploma, fake STPM certificate,

Tips to make a Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia diploma, order fake STPM certificate, order fake Malaysian certificate. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau Malaysian Higher School Certificate dalam bahasa Inggeris merupakan peperiksaan prauniversiti yang diduduki oleh pelajar Malaysia. Peperiksaan ini dulu dikenali sebagai Higher School Certificate (HSC).

STPM disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) yang juga menyediakan Malaysian University English Test (MUET), berbeza dengan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Walau bagaimanapun, kedua-dua LPM dan MPM adalah terletak di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

STPM adalah salah satu daripada dua sistem prauniversiti yang utama untuk kemasukan universiti awam Malaysia. Sistem yang lain pula adalah Program Matrikulasi yang dianjurkan oleh KPM.

STPM diiktiraf oleh setiap universiti di peringkat antarabangsa, terutamanya universiti di negara-negara Komanwel dan juga Amerika Syarikat ,Ireland dan Australia. Kebanyakan universiti menganggap keputusan STPM sama dengan A-level.

Mulai tahun 2012 dan seterusnya, sistem modular baru akan menggantikan sistem terminal yang sedia ada untuk Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Selain itu, keputusan peperiksaan di bawah sistem penilaian baru STPM akan dipantau oleh wakil dari Cambridge Examination Syndicate untuk mengekalkan kualiti dan piawaian.

Walaupun pendidikan sekolah menengah kebangsaan terdiri daripada 5 tingkatan, “Tingkatan Enam” digunakan untuk menamakan program prauniversiti STPM. Kementerian Pendidikan memilih Sekolah Menengah yang mempunyai kebolehan untuk menawarkan Tingkatan 6 sehingga tahun 2015 di mana terdapat tiga mod iaitu Mod 1 (Kolej Tingkatan Enam), Mod 2 dan 3 (Pusat Tingkatan Enam di Sekolah Menengah).

Tingkatan 6 bertempoh setahun setengah iaitu tiga semester.

Pelajar Tingkatan 6 di Mod 2 berkongsi bangunan sekolah yang sama dengan pelajar sekolah arus perdana dan mempunyai bilangan kelas melebihi 12 kelas bagi setiap tingkatan manakala pelajar Tingkatan 6 di Mod 3 mempunyai bilangan kelas kurang daripada 12 kelas dan turut berkongsi bangunan sekolah dengan pelajar menengah arus perdana.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)


High Quality

Service and Document

This is a nice website for selling diplomas compared with several websites I have found.It is very perfect in terms of technology and profession as you can have a try to compare with others carefully.

Express Ways